Miljøfyrtårn - Rådgivning og rask sertifisering

Sertifikatet er Norges mest brukte sertifikat for miljøledelse, og er anerkjent av myndighetene ved offentlige anskaffelser.

Med vår bistand blir sertifiseringsprosessen til miljøfyrtårn en grei og enkel prosess for de fleste bedrifter.

Som konsulent innen miljøsertifisering tar vi bl.a. for oss områder som energi, forbruk, avfall , innkjøp og transport. I tillegg ser vi på en del helse- og sikkerhets-faktorer.

Jensen Miljøkonsult AS er godkjent Miljøfyrtårnkonsulent, og har kompetanse til å hjelpe dere fram mot sertifisering.

Vi hjelper våre kunder i områdene: Asker, Bærum, Frogn, Nesodden, Ås, Vestby, Drammen, Flå, Gol, Hol, Hole, Kongsberg, Lier, Nedre Eiker, Ringerike, Røyken, Øvre Eiker og Hurum