Bli Miljøfyrtårn-sertifisert på 1-2-3

​​Sertifikatet er Norges mest brukte sertifikat for miljøledelse, og er anerkjent av myndighetene ved offentlige anskaffelser.

Med vår bistand blir sertifiseringsprosessen til miljøfyrtårn en grei og enkel prosess for de fleste bedrifter.

Som konsulent innen miljøsertifisering tar vi bl.a. for oss områder som energi, forbruk, avfall , innkjøp og transport. I tillegg ser vi på en del helse- og sikkerhets-faktorer.

Jensen Miljøkonsult AS er godkjent Miljøfyrtårnkonsulent, og har kompetanse til å hjelpe dere fram mot sertifisering.


Hva er Miljøfyrtårn?

Miljøfyrtårn er en sertifiseringsordning som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig. Det er en økende etterspørsel etter varer og tjenester med en tydelig miljøprofil. Og mange stiller konkrete miljøkrav i anbuds-sammenheng.

Miljøfyrtårn gir en konkret dokumentasjon på miljøarbeidet og kan i tillegg inngå som en del av virksomhetens arbeid på samfunnsansvar.

Er miljøarbeidet i din virksomhet bra?

Alle norske virksomheter er pålagt å ha miljømål for sin virksomhet. Jfr IK § 5. Miljøfyrtårnsertifisering gir din bedrift en god og målrettet metodikk for dette, i tillegg til at det hjelper dere med oversikt i forhold til andre lovkrav som loven krever.

Hva betyr Miljøfyrtårn for dere?
Det vil :

 • Gi dere fokus på energi og miljø, som kan gi dere store innsparinger.
 • Gi dere en god oversikt i forhold til lovpålagte krav innen arbeidsmiljø og HMS. Også økt fokus på sikkerhet.
 • Gi godt omdømme hos kunder og i nærmiljøet.
 • Oppfylle krav fra det offentlige i forbindelse med anbud.
 • Gi kostnadsbesparelser pga bevisste innkjøp, fokus på forbruk
 • Redusere kostnader på avfallshåndtering

 

Hvordan gjør vi det?

Sammen med dere, lager vi en prosjektgruppe og fordeler noen oppgaver. Vi koordinerer arbeidet, og hjelper dere til å få alt på plass. Vi bidrar med maler og innspill ,slik at prosessen ikke blir en tidstyv for dere. Det finnes ferdige definerte krav som dere skal oppfylle. Gjennom 3-5 møter, «coacher» vi dere gjennom denne prosessen.

Miljøfyrtårn tar for seg de viktigste områdene i den daglige driften

 • Systemkrav (HMS)
 • Arbeidsmiljø
 • Innkjøp
 • Energi
 • Avfall
 • Utslipp til vann
 • Transport
 • Estetikk

Kostnader og besparelser

Normalt tar en miljøfyrtårnprosess 2-6 mnd. Kostnaden for rådgivning og sertifisering er avhengig bedriftens størrelse, styringssystem, kompleksitet osv. Vi har egne maler og systemer som gjør at gjennomføringen skal gå lett og «smertefritt». Etter en gjennomgang med bedriften, kan vi gi en kostnadsramme på arbeidet. Ved hjelpe av jevnlige møter og god kommunikasjon så blir dette en prosess med god
kvalitet.